Điểm FICO là gì?

thời gian phát hành: 2022-04-16

Điểm FICO là một loại điểm tín dụng giúp người cho vay đánh giá mức độ tín nhiệm của bạn.Đây là một trong những điểm tín dụng được sử dụng rộng rãi nhất và được tính bằng cách sử dụng thông tin từ báo cáo tín dụng của bạn.

Điểm FICO của bạn dựa trên năm yếu tố chính: lịch sử thanh toán, số tiền nợ, độ dài của lịch sử tín dụng, tài khoản tín dụng mới và loại tín dụng được sử dụng.Mỗi yếu tố có một trọng số nhất định và điểm số cuối cùng của bạn phản ánh mức độ bạn đã quản lý từng yếu tố tốt như thế nào.

Nói chung, điểm FICO cao hơn cho thấy bạn là người đi vay có rủi ro thấp hơn và do đó có nhiều khả năng được chấp thuận cho các khoản vay và hạn mức tín dụng với các điều kiện có lợi.Ngược lại, điểm FICO thấp hơn có thể gây khó khăn hơn trong việc được chấp thuận cấp vốn.

Nếu bạn đang muốn cải thiện điểm FICO của mình, có một số điều bạn có thể làm: đảm bảo rằng bạn luôn thanh toán hóa đơn đúng hạn; giữ cho số dư của bạn ở mức thấp; tránh mở quá nhiều tài khoản mới liên tiếp; và đa dạng hóa các loại tín dụng của bạn (ví dụ: không chỉ có nợ quay vòng như thẻ tín dụng).

Điểm FICO được tính như thế nào?

Điểm FICO là điểm tín dụng mà người cho vay sử dụng để xác định xem bạn có khả năng trả nợ hay không.Điểm FICO được tính bằng cách sử dụng nhiều dữ liệu, bao gồm cả lịch sử tín dụng và lịch sử thanh toán của bạn.Điểm FICO cao cho thấy rằng bạn có khả năng trả nợ đúng hạn và đầy đủ.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến điểm FICO?

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điểm FICO, nhưng ba yếu tố quan trọng nhất là lịch sử tín dụng, tỷ lệ nợ trên thu nhập và việc sử dụng tín dụng của bạn.Lịch sử tín dụng của bạn dựa trên mức độ bạn đã trả các khoản nợ trong quá khứ.Tỷ lệ nợ trên thu nhập đo lường mức thu nhập của bạn hướng đến việc trả hết nợ so với các chi phí khác.Và tỷ lệ sử dụng tín dụng của bạn cho người cho vay biết bạn đang sử dụng bao nhiêu khả năng vay hiện có.Cả ba yếu tố này đều đóng vai trò quyết định xem bạn có được chấp thuận cho vay hay không.

Hậu quả của việc có điểm FICO thấp là gì?

Có một số hậu quả có thể dẫn đến việc có điểm FICO thấp.Hậu quả quan trọng nhất là bạn có thể không được chấp thuận cho một khoản vay hoặc thẻ tín dụng, điều này có thể dẫn đến khó khăn về tài chính.Ngoài ra, xếp hạng tín dụng của bạn cũng có thể bị hạ thấp, điều này có thể gây khó khăn hơn trong việc vay vốn trong tương lai.Cuối cùng, nếu bạn có điểm FICO thấp và bạn nộp đơn phá sản, khoản nợ của bạn có thể sẽ được xóa ngay cả khi bạn vẫn còn các khoản nợ khác.Vì vậy, điều quan trọng là phải duy trì điểm FICO cao để bạn có thể tránh những hậu quả tiêu cực này.

Làm thế nào để cải thiện điểm FICO của tôi?

Có một số điều bạn có thể làm để cải thiện điểm FICO của mình.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng tất cả các báo cáo tín dụng của bạn là chính xác và cập nhật.Điều này bao gồm việc thanh toán mọi khoản nợ chưa thanh toán đúng hạn, cũng như giữ cho việc sử dụng tín dụng của bạn ở mức thấp bằng cách chỉ sử dụng số tiền tín dụng cần thiết cho nhu cầu của bạn.

Thứ hai, hãy theo dõi mức nợ của bạn.Nếu bạn có số dư cao trên một số tài khoản của mình, điều này có thể ảnh hưởng đến điểm FICO của bạn.Cố gắng trả hết nợ lãi suất cao trước và sau đó tập trung vào các khoản vay có lãi suất thấp hơn.

Thứ ba, hãy đảm bảo rằng bạn không có quá nhiều tài khoản mở với những người cho vay khác nhau.Có quá nhiều tài khoản mở có thể dẫn đến chi phí vay cao hơn và cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điểm FICO của bạn.Hãy gắn bó với một hoặc hai người cho vay chính cho tất cả các nhu cầu vay của bạn để duy trì xếp hạng FICO tốt.

Thứ tư, hãy cẩn thận về loại khoản vay mà bạn vay.Một số loại cho vay - chẳng hạn như cho vay mua ô tô - có xu hướng có tác động đến điểm FICO nhiều hơn các loại khác (chẳng hạn như khoản nợ cho sinh viên vay). Đảm bảo rằng khoản vay bạn chọn phù hợp với mục đích sử dụng và không mang lãi suất cao hoặc các hình phạt khác đi kèm với khoản vay đó.

Cuối cùng, hãy luôn thận trọng khi đăng ký các sản phẩm hoặc dịch vụ tín dụng mới - ngay cả khi chúng có vẻ có lợi cho tình hình tài chính tổng thể của bạn.

Tôi có thể làm gì để giảm tác động của một cuộc điều tra khó đối với điểm tín dụng của mình không?

Không có câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này, vì tác động của một cuộc điều tra khó đối với điểm tín dụng của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình hình cá nhân của bạn.Tuy nhiên, một số điều bạn có thể làm để giảm tác động của một cuộc điều tra khó đối với điểm tín dụng của bạn bao gồm:

Một câu hỏi khó về điểm tín dụng của bạn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của bạn nếu bạn không thanh toán hóa đơn đúng hạn.Đảm bảo rằng bạn cập nhật tất cả các khoản thanh toán của mình để mọi khoản nợ chưa thanh toán từ các yêu cầu trong quá khứ được xóa nhanh nhất có thể.

Nếu bạn có lịch sử thanh toán các khoản nợ tốt và duy trì xếp hạng tín dụng rõ ràng, một cuộc điều tra kỹ lưỡng về điểm tín dụng của bạn có thể không có nhiều tác dụng.Tuy nhiên, nếu bạn đã có một số quyết định tài chính tồi trong quá khứ hoặc nếu có bất kỳ khoản mục nào đáng nghi ngờ được liệt kê trong báo cáo tín dụng của bạn, một cuộc điều tra kỹ lưỡng có thể dẫn đến điểm thấp hơn và tăng chi phí vay.

Nếu bạn cảm thấy cần trợ giúp để cải thiện xếp hạng tín dụng của mình sau khi trải qua một cuộc điều tra khó khăn, hãy xem xét sử dụng một công ty sửa chữa tín dụng có uy tín.Các công ty này có thể giúp cải thiện mức độ tín nhiệm tổng thể của bạn bằng cách sửa bất kỳ lỗi nào trong hồ sơ của bạn và giúp bạn xây dựng lịch sử trả nợ tích cực.

  1. Thanh toán hóa đơn của bạn đúng hạn
  2. Giữ lịch sử tín dụng của bạn sạch sẽ
  3. Xem xét sử dụng một công ty sửa chữa tín dụng

Khoảng chấp nhận được đối với Điểm FICO là gì?

Không có câu trả lời nào cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào lịch sử tín dụng cá nhân và tình hình tài chính của bạn.Tuy nhiên, nói chung, phạm vi Điểm FICO từ 680-850 được coi là chấp nhận được.Nếu bạn có điểm thấp hơn, bạn có thể muốn xem xét thực hiện các bước để cải thiện xếp hạng tín dụng của mình trước khi đăng ký vay hoặc đầu tư vào chứng khoán.Ngược lại, nếu điểm của bạn nằm trong khoảng cuối cao hơn, bạn có thể cảm thấy tự tin rằng bạn sẽ được chấp thuận cho hầu hết các loại khoản vay và đầu tư.

Tôi nên kiểm tra báo cáo tín dụng và Điểm FICO bao lâu một lần?

Báo cáo tín dụng và Điểm FICO là những công cụ quan trọng để theo dõi tình trạng tín dụng của bạn.Kiểm tra báo cáo của bạn mỗi năm một lần nói chung là đủ, nhưng nếu có những thay đổi trong điểm tín dụng của bạn hoặc bất kỳ tài khoản mới nào được mở, bạn nên kiểm tra nó thường xuyên hơn.Bạn cũng có thể nhận được một bản sao miễn phí của báo cáo của mình từ mỗi trong ba cơ quan tín dụng lớn cứ 12 tháng một lần bằng cách truy cập vào trang DailyCreditReport.com.

Tại sao điểm tín dụng của tôi lại giảm xuống mặc dù tôi đã trả hết nợ?

Điểm tín dụng của bạn là thước đo mức độ tín nhiệm của bạn.Nó phản ánh khả năng bạn có thể trả nợ đầy đủ và đúng hạn.Điểm tín dụng của bạn có thể giảm xuống nếu bạn mắc nợ nhiều hơn, nếu bạn trả ít nợ hơn hoặc nếu bạn có tiền sử không trả nợ đúng hạn.Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn, vì vậy không có câu trả lời cho lý do tại sao điểm của bạn có thể giảm xuống.Nếu bạn lo lắng về điểm tín dụng của mình, hãy nói chuyện với cố vấn tài chính về những bước bạn có thể thực hiện để cải thiện nó.