Khoản vay FHA là gì?

thời gian phát hành: 2022-04-07

Khoản vay FHA là một khoản thế chấp được Cục Quản lý Nhà ở Liên bang (FHA) bảo hiểm. Chúng đặc biệt phổ biến đối với những người mua nhà lần đầu vì chúng cho phép thanh toán thấp hơn 3,5% cho điểm tín dụng từ 580+.Tuy nhiên, người đi vay phải trả phí bảo hiểm thế chấp, điều này bảo vệ người cho vay nếu người đi vay vỡ nợ.

Ai cung cấp các khoản vay FHA?

Các khoản vay FHA được cung cấp bởi một số người cho vay khác nhau, bao gồm các ngân hàng, công đoàn tín dụng và người cho vay trực tuyến.Bạn có thể so sánh các đề nghị từ nhiều công ty cho vay để tìm ra thỏa thuận tốt nhất cho mình.

Các khoản vay FHA hoạt động như thế nào?

Các khoản vay của FHA được Cục Quản lý Nhà ở Liên bang bảo hiểm và cho phép người vay có được nguồn tài chính để mua nhà với mức giảm ít nhất là 3,5%.Các khoản vay FHA có thể được sử dụng cho nhà ở chính, nhà thứ cấp và bất động sản đầu tư.Người đi vay phải trả phí bảo hiểm thế chấp đối với các khoản vay FHA, bảo vệ người cho vay trong trường hợp vỡ nợ.

Các lợi ích của khoản vay FHA là gì?

Khoản vay FHA là một khoản vay thế chấp được hỗ trợ bởi Cục Quản lý Nhà ở Liên bang.Loại cho vay này dành cho những người mua nhà có điểm tín dụng từ 580 trở lên.Những người vay có điểm tín dụng thấp hơn vẫn có thể đủ điều kiện nhận khoản vay FHA, nhưng họ sẽ cần phải trả trước 10%.

Các khoản vay của FHA đi kèm với một số lợi ích, bao gồm yêu cầu thanh toán thấp, hướng dẫn tín dụng linh hoạt và lãi suất cạnh tranh.

Các hướng dẫn cho khoản vay FHA là gì?

Để có được khoản vay FHA, bạn phải thông qua một người cho vay được chấp thuận.Bạn cũng sẽ cần phải trả trước ít nhất 3,5%, cũng như bằng chứng về việc làm và thu nhập.Ngoài ra, tài sản của bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định để đủ điều kiện nhận khoản vay FHA.

Bạn có thể vay bao nhiêu với khoản vay FHA?

Các khoản vay của FHA là các khoản thế chấp được chính phủ hậu thuẫn cho phép người vay tài trợ mua nhà với mức giảm thấp nhất là 3,5%.Chúng dành cho mọi đối tượng khách hàng vay, bao gồm cả những người mua lần đầu và những người có thu nhập thấp hoặc trung bình.

Số tiền bạn có thể vay với khoản vay FHA phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm điểm tín dụng của bạn, loại nhà bạn đang mua và Tỷ lệ Khoản vay trên Giá trị (LTV) của tài sản.

Dưới đây là tóm tắt nhanh về cách những yếu tố này ảnh hưởng đến khả năng vay của bạn:

Điểm tín dụng: Điểm tín dụng của bạn là một trong những yếu tố chính quyết định số tiền bạn có thể vay với khoản vay FHA.Nói chung, những người đi vay có điểm tín dụng cao hơn sẽ có nhiều khả năng vay hơn những người có điểm thấp hơn.Điểm số tối thiểu chính xác mà bạn cần sẽ khác nhau tùy từng người cho vay, nhưng nhìn chung nó nằm trong khoảng 580-660.

Loại nhà: Loại nhà bạn mua cũng sẽ ảnh hưởng đến số tiền bạn có thể vay.Các khoản vay FHA có sẵn cho cả nhà riêng lẻ và tài sản nhiều gia đình (tối đa bốn căn). Tuy nhiên, họ thường có giới hạn LTV thấp hơn cho các ngôi nhà nhiều gia đình so với các tài sản dành cho một gia đình - có nghĩa là bạn sẽ cần một khoản trả trước lớn hơn nếu bạn mua một ngôi nhà nhiều gia đình.

Tỷ lệ Khoản vay trên Giá trị (LTV): Tỷ lệ LTV là yếu tố chính trong việc xác định số tiền bạn có thể vay với khoản vay FHA.

Lãi suất của khoản vay FHA là bao nhiêu?

Lãi suất FHA hiện tại là 3,125% cho khoản vay cố định 30 năm.Điều này cũng tương tự đối với thế chấp 15 năm và Thế chấp có lãi suất điều chỉnh 7/1 (ARM).

Bạn có thể tái cấp vốn cho khoản vay FHA không?

Nếu bạn có một khoản vay FHA hiện tại và bạn muốn tái cấp vốn cho khoản vay đó, bạn có thể làm như vậy mà không cần phải trải qua quy trình kiểm tra tín dụng truyền thống.Tuy nhiên, bạn sẽ cần cung cấp một số tài liệu cho người cho vay của bạn để được chấp thuận cho khoản vay mới.

Bạn có thể nhận được khoản vay FHA thứ hai nếu bạn đã có một khoản vay không?

Nếu bạn đã có một khoản vay FHA, bạn có thể nhận được một khoản khác.Tuy nhiên, có một số hạn chế.Hạn chế đầu tiên là bạn hiện không được mặc định đối với khoản vay FHA hiện có của mình.Nếu đúng như vậy, thì bạn sẽ không đủ điều kiện cho một khoản vay khác cho đến khi bạn đã khắc phục được tình hình.Hạn chế thứ hai là bạn phải chứng minh được nhu cầu về khoản vay thứ hai.Điều này có thể do thay đổi hoàn cảnh, chẳng hạn như mất việc làm hoặc ly hôn, hoặc vì bạn muốn gộp nhiều khoản vay thành một khoản thanh toán.Nếu bạn có thể cho thấy rằng bạn có nhu cầu chính đáng cho khoản vay thứ hai, thì bạn sẽ có thể được chấp thuận.