Khoản vay SBA là gì?

thời gian phát hành: 2022-04-07

Mỹ.Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) là một cơ quan liên bang cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân.Các khoản vay của SBA được thực hiện bởi các bên cho vay tham gia, chẳng hạn như ngân hàng, công đoàn tín dụng và các công ty phát triển.

SBA không trực tiếp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ vay tiền; thay vào đó, nó đảm bảo một phần khoản vay, điều này làm giảm rủi ro cho người cho vay và làm cho chủ doanh nghiệp nhỏ có nhiều khả năng được chấp thuận cấp vốn hơn.

Có một số loại cho vay SBA, bao gồm khoản vay 7 (a), khoản vay 504 và khoản vay hỗ trợ thiên tai.Loại cho vay phổ biến nhất là khoản vay 7 (a), có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như vốn lưu động, mua thiết bị hoặc mua bất động sản.

504 Các khoản cho vay có sẵn cho các tài sản cố định chính như bất động sản hoặc máy móc thiết bị.Các khoản cho vay Hỗ trợ Thiên tai cung cấp tài trợ cho các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng bởi các thảm họa đã được tuyên bố.

Để đủ điều kiện nhận khoản vay SBA, các doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về quy mô nhất định tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và phân loại ngành.Ngoài ra, doanh nghiệp phải chứng minh rằng họ có lịch sử tín dụng tốt và đủ tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay.

Khoản vay SBA có thể giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?

Có một số cách mà khoản vay SBA có thể giúp ích cho công việc kinh doanh của bạn.Có lẽ cách rõ ràng nhất là nó có thể cung cấp cho bạn số vốn bạn cần để mở rộng kinh doanh hoặc trang trải các chi phí phát sinh ngoài dự kiến.Ngoài ra, khoản vay SBA cũng có thể giúp bạn xây dựng điểm tín dụng kinh doanh của mình, điều này có thể hữu ích nếu bạn cần đảm bảo nguồn tài chính bổ sung trong tương lai.Cuối cùng, một khoản vay SBA cũng có thể cung cấp các điều khoản ưu đãi hơn so với các khoản vay ngân hàng truyền thống, bao gồm lãi suất thấp hơn và thời gian trả nợ dài hơn.

Lợi ích của khoản vay SBA là gì?

Có rất nhiều lợi ích khi vay SBA.Một trong những lợi ích lớn nhất là bạn thường có thể nhận được mức lãi suất thấp hơn so với khi vay ngân hàng truyền thống.Ngoài ra, các khoản vay SBA thường dễ đủ điều kiện hơn các khoản vay ngân hàng truyền thống.Điều này là do SBA đảm bảo một phần khoản vay, làm cho nó ít rủi ro hơn cho người cho vay.

Một lợi ích khác của khoản vay SBA là bạn có thể có các điều khoản trả nợ linh hoạt hơn.Ví dụ, một số khoản vay SBA cung cấp thời gian trả nợ dài hơn các khoản vay thông thường, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để trả nợ.Ngoài ra, một số chương trình SBA cho phép trả chậm hoặc thậm chí được tha trong các tình huống nhất định (chẳng hạn như nếu bạn sử dụng khoản vay để bắt đầu kinh doanh).

Các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho khoản vay SBA là gì?

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) là một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân.Một trong những cách nó thực hiện điều này là thông qua việc đảm bảo các khoản vay do những người cho vay tham gia thực hiện cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người không thể tự mình vay được.

Để đủ điều kiện nhận khoản vay do SBA đảm bảo, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về quy mô, các tiêu chuẩn này khác nhau tùy theo ngành.Tuy nhiên, nói chung, hầu hết các doanh nghiệp đủ điều kiện nhận tài trợ của SBA là các doanh nghiệp nhỏ theo định nghĩa của Đạo luật Doanh nghiệp Nhỏ.Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn về quy mô, doanh nghiệp của bạn còn phải hoạt động vì lợi nhuận, có số vốn lưu động hợp lý và sử dụng tiền vay vào mục đích kinh doanh hợp lý.

Nếu bạn đang bắt đầu một công việc kinh doanh mới, bạn sẽ cần phải thể hiện rằng bạn có một số điểm trong trò chơi dưới hình thức vốn cổ phần hoặc đầu tư cá nhân.Đối với các doanh nghiệp hiện tại đang tìm kiếm nguồn tài chính, bạn sẽ cần cung cấp báo cáo tài chính cho thấy rằng doanh nghiệp của bạn có lãi và có dòng tiền đủ để thanh toán khoản vay.

Làm thế nào để bạn đăng ký một khoản vay SBA?

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ thông qua các khoản vay, bảo lãnh và tư vấn.SBA không cho các chủ doanh nghiệp nhỏ vay tiền trực tiếp; thay vào đó, nó hợp tác với các ngân hàng, công đoàn tín dụng và các tổ chức tài chính khác để cung cấp các khoản vay.

Để đăng ký một khoản vay SBA, bạn sẽ cần phải điền vào đơn đăng ký và gửi nó cho người cho vay mà bạn chọn.SBA không yêu cầu một mẫu đơn cụ thể, nhưng hầu hết những người cho vay sẽ có những mẫu đơn riêng mà họ yêu cầu người đi vay hoàn thành.

Khi hoàn thành đơn đăng ký của bạn, hãy đảm bảo cung cấp tất cả các tài liệu bắt buộc, chẳng hạn như kế hoạch kinh doanh, tờ khai thuế và báo cáo tài chính.Bạn cũng sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân như số An sinh xã hội và địa chỉ của bạn.

Khi đơn đăng ký của bạn được người cho vay tiếp nhận, đơn đăng ký sẽ được xem xét để đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho khoản vay SBA.Nếu bạn được chấp thuận cho vay, người cho vay sẽ làm việc với bạn để xác định kế hoạch trả nợ và lãi suất tốt nhất.

Lãi suất của khoản vay SBA là bao nhiêu?

Lãi suất của khoản vay SBA có thể thay đổi và phụ thuộc vào lãi suất cơ bản.Lãi suất cơ bản hiện tại là 3,25%.

Khoản vay SBA đến hạn trả khi nào?

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) đảm bảo các khoản vay do các bên cho vay tham gia thực hiện.Đảm bảo này có nghĩa là người cho vay được bảo vệ khỏi bị mất mát nếu bạn không trả được nợ.Các điều khoản hoàn trả của một khoản vay SBA được xác định bởi người cho vay, không phải SBA.Tuy nhiên, hầu hết các khoản vay SBA yêu cầu thanh toán hàng tháng và có thời gian đáo hạn là bảy năm hoặc lâu hơn.