Cổ phiếu phổ thông là gì?

thời gian phát hành: 2022-04-19

Cổ phiếu phổ thông là một loại chứng khoán vốn đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Người nắm giữ quyền kiểm soát cổ phiếu phổ thông bằng cách bầu hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề của công ty.Các cổ đông phổ thông ở cuối bậc thang ưu tiên khi nói đến việc nhận các khoản thanh toán trong trường hợp thanh lý.

Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông là gì?

Mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông cho phép người sở hữu có một phiếu biểu quyết trên mỗi cổ phiếu nắm giữ đối với tất cả các vấn đề được đưa ra biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông phổ thông cũng có quyền nhận cổ tức, nếu được hội đồng quản trị tuyên bố, và được chia bất kỳ tài sản nào còn lại sau khi các chủ nợ và cổ đông ưu đãi đã được thanh toán đầy đủ trong thời gian thanh lý.

Mặc dù chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông thường có ít quyền hơn những người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi, nhưng họ có tiềm năng tăng giá lớn hơn vì yêu cầu của họ chỉ cao hơn chủ nợ về khả năng hoàn trả trong quá trình thanh lý.

Cổ đông ưu đãi thường không có quyền biểu quyết, nhưng họ có thể được trả cổ tức cố định trước khi cổ đông phổ thông nhận được bất kỳ khoản cổ tức nào và họ sẽ là người đầu tiên được hoàn trả nếu công ty phá sản và buộc phải thanh lý tài sản của mình.

Như với bất kỳ khoản đầu tư nào, có những rủi ro liên quan đến việc sở hữu cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông - bao gồm rủi ro thị trường (khả năng giá cổ phiếu nói chung sẽ giảm), rủi ro nhà phát hành (khả năng công ty phát hành sẽ thất bại) và rủi ro lĩnh vực (nếu bạn sở hữu cổ phiếu chỉ trong một ngành, bạn có thể dễ bị tổn thương hơn trước sự suy thoái của ngành cụ thể).

Bất chấp những rủi ro này, nhiều nhà đầu tư xem tỷ lệ sở hữu trong các công ty có uy tín là khoản đầu tư tương đối an toàn vì các công ty này có xu hướng có bảng cân đối kế toán mạnh và tạo ra lợi nhuận ổn định năm này qua năm khác.Vì lý do này, cổ phiếu thường được coi là một phần của danh mục đầu tư nắm giữ “cốt lõi” có thể mang lại sự ổn định và tăng trưởng khiêm tốn theo thời gian.

Bảo đảm nợ là gì?

Bảo đảm nợ là một loại hình đầu tư cung cấp cho người nắm giữ quyền nhận các khoản thanh toán định kỳ từ tổ chức phát hành, thường để đổi lấy cổ phần sở hữu trong công ty.Chứng khoán nợ thường được phát hành bởi các chính phủ, tập đoàn và các tổ chức khác và có thể được phân thành hai loại chính: chứng khoán có thu nhập cố định (chẳng hạn như trái phiếu) và chứng khoán vốn (chẳng hạn như cổ phiếu).

Cổ phiếu phổ thông có phải là chứng khoán nợ không?

Đúng vậy, cổ phiếu phổ thông là một chứng khoán nợ.Người phát hành cổ phiếu phổ thông thường có nghĩa vụ trả cổ tức và thực hiện các khoản thanh toán khác cho người sở hữu cổ phiếu phổ thông.Các nghĩa vụ này được gọi là nợ phải trả của công ty.Ngoài ra, khi một công ty ra công chúng, nó sẽ phát hành cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông để bán cho các nhà đầu tư nhằm thu tiền cho hoạt động của mình.Điều này tạo ra một trách nhiệm bổ sung cho công ty - nghĩa vụ trả nợ cho các nhà đầu tư mới này.

Tại sao hoặc tại sao không?

Cổ phiếu phổ thông là một chứng khoán nợ vì nó đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty.Người sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền nhận cổ tức, là khoản tiền mà công ty trả cho các cổ đông của công ty.Ngoài ra, cổ phiếu phổ thông có thể được bán hoặc giao dịch trên thị trường mở, giúp các nhà đầu tư biết được hiệu quả hoạt động của công ty.

Ý nghĩa của việc cổ phiếu phổ thông là tài sản đảm bảo nợ là gì?

Ý nghĩa của việc cổ phiếu phổ thông là một bảo đảm nợ là công ty phát hành có nghĩa vụ trả nợ với lãi suất, và người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có thể có quyền nhận cổ tức và các khoản phân phối khác từ công ty.Ngoài ra, nếu công ty phá sản, các chủ nợ của công ty có thể thu giữ hoặc bán bớt tài sản do các cổ đông nắm giữ để trả nợ.

Điều này ảnh hưởng đến cổ đông và các bên liên quan như thế nào?

Cổ phiếu phổ thông là một chứng khoán nợ vì nó thể hiện nghĩa vụ của công ty phải trả cho các cổ đông một số tiền nhất định tại một thời điểm nhất định.Điều này ảnh hưởng đến cổ đông và các bên liên quan theo hai cách.Thứ nhất, các cổ đông phổ thông có khả năng bị pha loãng khi công ty phát hành thêm cổ phiếu phổ thông.Thứ hai, nếu công ty không đáp ứng các nghĩa vụ đối với cổ phiếu phổ thông của mình, điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho các cổ đông.

Lợi ích của cổ phiếu phổ thông là tài sản đảm bảo nợ là gì?

Các lợi ích của cổ phiếu phổ thông là một tài sản đảm bảo nợ bao gồm những điều sau đây:

  1. Cổ phiếu phổ thông có thể được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay, điều này có thể làm tăng khả năng vay vốn của doanh nghiệp.
  2. Giá của cổ phiếu phổ thông có thể cao hơn giá trị của các loại tài sản khác, điều này có thể tạo động lực cho các nhà đầu tư đầu tư vào chứng khoán của công ty.
  3. Nếu công ty không có nghĩa vụ nợ của mình, những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có thể bị thiệt hại tương ứng với khoản đầu tư của họ vào chứng khoán.

Có bất kỳ hạn chế nào đối với chỉ định này không?

Không có nhược điểm thực sự đối với chỉ định này, nhưng nó có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người.Cổ phiếu phổ thông thường được coi là một khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn các loại chứng khoán khác, nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ sụt giảm giá trị.Ngoài ra, các cổ đông phổ thông thường không được hưởng bất kỳ khoản cổ tức nào hoặc các khoản phân phối khác từ công ty trừ khi và cho đến khi họ bán cổ phần của mình.

Điều này so với các loại chứng khoán khác như thế nào?

Cổ phiếu phổ thông là một chứng khoán nợ vì nó đại diện cho nghĩa vụ của công ty trong việc thanh toán một số tiền nhất định cho các cổ đông của mình vào một thời điểm nào đó trong tương lai.Các loại chứng khoán khác cũng có thể đại diện cho các nghĩa vụ, nhưng chúng có thể có các điều khoản khác nhau (chẳng hạn như trái phiếu trả lãi hàng tháng).

Ý nghĩa thuế của việc cổ phiếu phổ thông là tài sản đảm bảo nợ là gì?

Ý nghĩa thuế của cổ phiếu phổ thông là một khoản bảo đảm nợ phụ thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp cụ thể.Nói chung, khi cổ phiếu phổ thông được coi như một chứng khoán nợ, công ty phát hành sẽ phải tính thu nhập lãi và các chi phí liên quan khác vào thu nhập chịu thuế của mình.Ngoài ra, nếu tổ chức phát hành mặc định về các nghĩa vụ của mình đối với chứng khoán nợ, người nắm giữ chứng khoán đó có thể yêu cầu các khoản lỗ đối với tổng thu nhập đã điều chỉnh của họ.

Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của công ty?

Nếu một công ty có cổ phiếu phổ thông là hình thức vốn chủ sở hữu duy nhất của mình, thì bất kỳ khoản cổ tức nào do công ty trả đều được coi là khoản thanh toán nợ và phải được trả lại cho các cổ đông.Điều này có thể có tác động tiêu cực đến khả năng thanh toán các khoản nợ khác của công ty, vì công ty sẽ cần phải chuyển hướng nhiều nguồn lực hơn để trả nợ cho các cổ đông của mình.Ngoài ra, nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới giá trị của số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, thì người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có thể bị thiệt hại đáng kể.

Những tác động lâu dài của việc cổ phiếu phổ thông trở thành tài sản đảm bảo nợ là gì?

Các tác động lâu dài của việc cổ phiếu phổ thông là một tài sản đảm bảo nợ là công ty có thể phải trả nhiều lãi hơn cho khoản nợ của mình và công ty có thể khó huy động tiền hơn trong tương lai.Ngoài ra, nếu công ty phá sản, những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có thể mất khoản đầu tư của mình.