Tuổi nghỉ hưu đầy đủ là bao nhiêu?

thời gian phát hành: 2022-04-07

Tuổi nghỉ hưu đầy đủ là tuổi mà lần đầu tiên một người có thể được hưởng đầy đủ hoặc không được hưởng trợ cấp tuổi già.

Tôi cần làm việc bao lâu trước khi có thể nghỉ hưu?

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tuổi tác, thu nhập, lối sống và sức khỏe của bạn.

Nếu bạn có sức khỏe tốt và dự định nghỉ hưu ở tuổi 65, bạn sẽ cần phải làm việc ít nhất 10 năm trước khi có thể nghỉ hưu.Nếu bạn nghỉ hưu sớm hơn 65 tuổi, bạn có thể cần phải làm việc lâu hơn 10 năm.

Thu nhập hưu trí của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào số tiền bạn đã tiết kiệm trước khi nghỉ hưu.Nếu bạn có một tổ trứng tiết kiệm được 1 triệu đô la, bạn sẽ có thể sống thoải mái nhờ tiền lãi và cổ tức kiếm được từ khoản đầu tư đó.Tuy nhiên, nếu ổ trứng của bạn chỉ có 100.000 đô la, bạn có thể sẽ cần phải bổ sung thu nhập của mình bằng công việc bán thời gian hoặc rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của mình.

Cuối cùng, lựa chọn lối sống của bạn sẽ đóng một vai trò trong việc bạn cần làm việc trong bao lâu trước khi nghỉ hưu.Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch xa hoặc sống một lối sống năng động khi về hưu, bạn sẽ cần nhiều tiền hơn những người có kế hoạch ở nhà và thư giãn.

Tôi có được nhận trợ cấp An sinh Xã hội nếu tôi nghỉ hưu sớm không?

Có, bạn có thể nhận trợ cấp An sinh Xã hội nếu bạn nghỉ hưu sớm.Tuy nhiên, quyền lợi của bạn sẽ bị giảm nếu bạn nghỉ hưu trước khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Quyền lợi An sinh Xã hội của tôi sẽ là bao nhiêu nếu tôi nghỉ hưu đủ tuổi?

Nếu bạn nghỉ hưu ở tuổi nghỉ hưu đầy đủ, hiện là 66, các khoản trợ cấp An sinh Xã hội của bạn sẽ là 100% số tiền bạn được hưởng.

Tôi có thể trì hoãn việc nhận các quyền lợi An sinh Xã hội khi quá tuổi nghỉ hưu không?

Có, bạn có thể trì hoãn việc nhận các quyền lợi An sinh Xã hội sau khi đủ tuổi nghỉ hưu.Nếu bạn trì hoãn việc nhận trợ cấp cho đến khi bạn đủ tuổi nghỉ hưu, quyền lợi của bạn sẽ được tăng lên theo một tỷ lệ phần trăm nhất định.Quý vị trì hoãn việc nhận trợ cấp càng lâu, thì khoản thanh toán quyền lợi của quý vị sẽ càng cao.

Các hình phạt khi nhận trợ cấp An sinh xã hội trước khi đủ tuổi nghỉ hưu là gì?

Nếu bạn bắt đầu nhận trợ cấp trước khi đủ tuổi nghỉ hưu, số tiền trợ cấp của bạn sẽ bị giảm vĩnh viễn.

Tôi có thể làm gì để tăng số tiền trợ cấp An sinh Xã hội của mình không?

Có, bạn có thể làm những điều để tăng số tiền phúc lợi An sinh Xã hội của mình.Ví dụ, nếu bạn có thu nhập thấp hơn trong những năm làm việc, bạn có thể nhận được một khoản trợ cấp cao hơn khi nghỉ hưu.Ngoài ra, nếu bạn đợi sau khi đủ tuổi nghỉ hưu mới bắt đầu nhận trợ cấp, thì quyền lợi của bạn sẽ được tăng lên.Cuối cùng, nếu bạn đã làm việc nhiều năm và đóng góp nhiều vào hệ thống An sinh Xã hội, bạn có thể đủ điều kiện nhận số tiền phúc lợi lớn hơn.