Lợi tức trên vốn đầu tư là gì?

thời gian phát hành: 2022-07-13

Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC) là thước đo đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty đang sử dụng vốn của mình.Nó phản ánh tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tạo ra từ tài sản của công ty so với số tiền đầu tư vào các tài sản đó.ROIC càng cao càng tốt. ROIC cao cho thấy rằng một công ty có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn từ các khoản đầu tư của mình so với chi phí bỏ ra.Điều này có nghĩa là ban lãnh đạo đã thành công trong việc đưa ra những lựa chọn khôn ngoan về nơi phân bổ nguồn lực và mức độ rủi ro.Các doanh nghiệp dựa trên nợ cần phải tạo ra đủ thu nhập từ hoạt động của họ để trang trải các khoản thanh toán lãi vay và hoàn trả các khoản vay của họ đồng thời cung cấp một số lợi nhuận để tăng trưởng.Các doanh nghiệp dựa trên vốn chủ sở hữu chỉ cần tạo ra đủ thu nhập để trang trải phần nợ chưa thanh toán của họ, không bao gồm bất kỳ khoản bổ sung nào có sẵn để tái đầu tư hoặc mở rộng. Để tính ROIC, hãy chia thu nhập ròng cho tổng tài sản: Thu nhập ròng = Doanh thu - Chi phí Thu nhập / Tổng tài sản Hoàn vốn đầu tư = Lợi nhuận hoạt động / Tổng tài sản Con số này càng cao thì công ty càng tạo ra lợi nhuận hiệu quả hơn từ các khoản đầu tư của mình và hoàn trả tiền mặt cho cổ đông. (Theo wikipedia) Lợi nhuận trên vốn đầu tư là gì?Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC) là thước đo đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty đang sử dụng vốn của mình.Nó phản ánh tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tạo ra từ tài sản của công ty so với số tiền đầu tư vào tài sản đó ...

ROIC cao cho thấy rằng một công ty có thể tạo ra nhiều lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình hơn là chi phí bỏ ra ....

Điều này có nghĩa là ban lãnh đạo đã thành công trong việc đưa ra những lựa chọn khôn ngoan về nơi phân bổ nguồn lực và mức độ rủi ro cần chấp nhận….

ROIC có thể được tính cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào, nhưng nó đặc biệt quan trọng đối với các công ty có mức đầu tư nợ hoặc vốn cổ phần cao ...

Các doanh nghiệp dựa trên nợ cần phải tạo ra đủ thu nhập từ hoạt động của họ để trang trải các khoản thanh toán lãi vay và hoàn trả các khoản vay của họ đồng thời cung cấp một số lợi nhuận để tăng trưởng ....

Các doanh nghiệp dựa trên vốn chủ sở hữu chỉ cần tạo ra đủ thu nhập để trang trải phần nợ chưa thanh toán của họ, không bao gồm bất kỳ khoản tiền bổ sung nào có sẵn để tái đầu tư hoặc mở rộng .....

Làm thế nào để bạn tính toán lợi tức trên vốn đầu tư?

Có một số cách khác nhau để tính toán lợi tức trên vốn đầu tư (ROIC). Cách phổ biến nhất là chia thu nhập ròng cho tổng tài sản.Tính toán này cung cấp cho bạn ý tưởng về mức lợi nhuận mà công ty của bạn mang lại so với tổng tài sản của nó.

Một cách khác để tính ROIC là xem xét thu nhập ròng sau thuế và trừ đi khấu hao và khấu hao từ đó.Tính toán này tính đến chi phí mua và duy trì tài sản của bạn theo thời gian.Nó cho biết công ty của bạn đang kiếm được bao nhiêu lợi nhuận sau khi chi trả cho các chi phí hoạt động kinh doanh của mình.

Dù bạn sử dụng phương pháp nào, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu nó đo lường những gì và tại sao nó lại quan trọng.Biết ROIC của công ty bạn có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về nơi đầu tư tiền của mình và giúp đảm bảo rằng công ty của bạn vẫn có lãi theo thời gian.

Tại sao lợi tức vốn đầu tư lại quan trọng?

Lợi tức trên vốn đầu tư (ROIC) là một thước đo tài chính quan trọng mà các nhà đầu tư sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty.Nó phản ánh mức độ một công ty đang sử dụng tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận.ROIC cao chỉ ra rằng một công ty có khả năng biến các khoản đầu tư của mình thành lợi nhuận cao hơn chi phí của các khoản đầu tư đó.Điều này giúp các nhà đầu tư xác định liệu họ có đang nhận được giá trị tốt cho số tiền của họ hay không.

Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến ROIC của công ty, bao gồm khả năng sinh lời tổng thể, chất lượng tài sản của công ty và mức độ hiệu quả sử dụng các nguồn lực của công ty.ROIC cao cũng có thể là dấu hiệu của việc quản lý chặt chẽ và thực hành kinh doanh hợp lý.Bằng cách hiểu được mức độ quan trọng của lợi tức vốn đầu tư, các nhà đầu tư có thể đánh giá tốt hơn sức khỏe của các công ty mà họ đầu tư vào.

Lợi ích của việc thu hồi vốn đầu tư cao là gì?

Lợi tức trên vốn đầu tư (ROIC) cao là một chỉ số chính đánh giá khả năng sinh lời của một công ty.Nó phản ánh tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tạo ra từ tài sản của công ty so với số tiền đầu tư vào các tài sản đó.ROIC cao có thể chỉ ra rằng một công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn từ các khoản đầu tư của mình so với chi tiêu vào chúng, điều này có thể dẫn đến tăng thu nhập và giá trị cổ đông.

Có nhiều lợi ích khi có ROIC cao:

Do đó, việc thu hồi vốn đầu tư cao có thể rất có lợi cho doanh nghiệp cả về tài chính và hoạt động。

Định nghĩa Lợi tức trên Vốn đầu tư - Lợi nhuận trên Vốn đầu tư (ROI) đo lường mức độ sinh lợi của một tổ chức so với số tiền tổ chức đó đã sử dụng để tạo ra những khoản lợi nhuận này; tính toán này bao gồm cả thu nhập kiếm được từ hoạt động kinh doanh cũng như tái đầu tư cổ tức / phân phối trở lại doanh nghiệp ..

Nói chung, lợi tức đầu tư (ROI) của bạn càng cao, thì bạn càng có lợi với tư cách là nhà đầu tư!Tại sao?Nói một cách đơn giản - nếu bạn được trả lại nhiều lần so với những gì bạn đã đặt ban đầu vào một thứ gì đó - cho dù đó là gói 401k của bạn hay hạn mức tín dụng sở hữu nhà của bạn - thì rất có thể bạn đang làm khá tốt!Ngược lại, nếu bạn chỉ được trả lại một hoặc hai lần so với số tiền bạn bỏ ra ban đầu - đặc biệt là nếu những thứ đã nói là vay để chống lại như cho vay mua ô tô hoặc thế chấp - thì cơ hội không lớn đến vậy… ít nhất là chưa!Vậy tại sao điều này lại quan trọng?Giả sử, giả sử chúng ta có hai thực thể cạnh nhau, mỗi người đầu tư 100 nghìn đô la vào doanh nghiệp tương ứng của họ… Thực thể 1 tái đầu tư mọi thứ trở lại hoạt động kinh doanh của họ trong khi Thực thể 2 tự trả 10 nghìn đô la mỗi tháng (còn gọi là “cổ tức”). Thực thể 1 cuối cùng sẽ kiếm được gấp 10 lần khoản đầu tư ban đầu của họ trong khi Thực thể 2 chỉ kiếm được gấp 5 lần số tiền của họ chỉ do chênh lệch tái đầu tư…. Thực thể 1 trông giống như một nhà đầu tư thông minh heckuva trong khi Thực thể 2 trông hết sức ngu ngốc!Nói cách khác- đừng quên về cổ tức nhé mọi người!!!Chúng đóng vai trò to lớn (nếu không muốn nói là lớn hơn!) Khi tính toán số Lợi tức Đầu tư (ROI) như bất kỳ thứ gì khác!!Nguồn: https: //www.-businessinsider.-com/what-is-return-oninvestedcapital_11809160/amp Nếu mục tiêu của bạn chỉ đơn giản là ổn định tài chính thông qua đa dạng hóa loại bỏ biến động giá cổ phiếu tiêu cực tiềm ẩn trong thời kỳ suy thoái thị trường mà không phải hy sinh quá nhiều thanh khoản thì ETF có thể phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn với yêu cầu tiền gửi tối thiểu thấp của họ ... Tuy nhiên, nếu mục tiêu cuối cùng của bạn bao gồm việc đạt được tổng lợi nhuận dài hạn trên mức trung bình thông qua việc tiếp xúc với các cổ phiếu riêng lẻ thì quỹ tương hỗ có thể phù hợp hơn với các yêu cầu ký quỹ tối thiểu cao hơn của họ ... Nguồn:

.

 1. Tăng khả năng sinh lời: ROIC cao cho thấy rằng một công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn từ các khoản đầu tư của mình so với chi tiêu cho chúng, điều này dẫn đến tăng thu nhập và giá trị của cổ đông.Điều này giúp các doanh nghiệp trụ vững trong thời kỳ khó khăn và mở rộng khi họ thành công.
 2. Cải thiện Dòng tiền: ROIC cao cũng cải thiện tình hình dòng tiền của doanh nghiệp, vì nó có nghĩa là có nhiều tiền hơn để đầu tư hoặc để trả nợ.Điều này làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài trợ bên ngoài và củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
 3. Giảm rủi ro: Có ROIC cao sẽ giảm rủi ro cho các cổ đông vì điều đó có nghĩa là khoản đầu tư của họ đang được thưởng tốt theo thời gian.Điều này làm cho việc đầu tư vào các công ty có ROIC cao ít rủi ro hơn nhiều so với đầu tư vào các công ty có lợi nhuận thấp hoặc hoàn toàn không có lợi nhuận.
 4. Tăng tạo giá trị: ROIC cao cũng dẫn đến tăng giá trị tạo ra cho các cổ đông vì họ tạo ra lợi nhuận lớn hơn trên mỗi đô la chi tiêu cho tài sản so với các công ty có lợi nhuận thấp hơn.Điều này làm tăng mức độ giàu có tổng thể trong một nền kinh tế và góp phần vào tăng trưởng kinh tế nói chung。

Hạn chế của việc thu hồi vốn đầu tư thấp là gì?

Lợi tức vốn đầu tư (ROIC) thấp có thể là một dấu hiệu cho thấy một công ty không kiếm đủ tiền từ các khoản đầu tư của mình.Điều này có thể dẫn đến giảm đầu tư vào các sản phẩm hoặc dịch vụ mới, có thể dẫn đến lợi nhuận thấp hơn và thậm chí phá sản.Ngoài ra, ROIC thấp có thể khiến một công ty khó thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu, vì nhân viên có nhiều khả năng tìm kiếm cơ hội với những công ty có lợi nhuận cao hơn.Cuối cùng, ROIC thấp có thể cho các nhà đầu tư lý do để bán cổ phần của công ty, có khả năng dẫn đến giảm giá trị cho các cổ đông.

Làm thế nào bạn có thể tăng lợi tức vốn đầu tư của công ty?

Có một số điều bạn có thể làm để tăng lợi tức vốn đầu tư của công ty.

 1. Xem xét các khoản chi của bạn và đảm bảo rằng chúng phù hợp với mục tiêu của công ty.Điều này sẽ giúp bạn xác định các khu vực đang diễn ra các khoản chi tiêu không cần thiết, có thể cắt giảm mà không ảnh hưởng đến hoạt động chung của doanh nghiệp.
 2. Đánh giá tài sản của công ty bạn và quyết định những tài sản nào có thể được bán hoặc cho thuê để tạo thêm thu nhập.Điều này có thể bao gồm việc bán bớt đất thừa, thiết bị hoặc quyền sở hữu trí tuệ.
 3. Khám phá các cơ hội đầu tư mới có thể mang lại lợi nhuận cao hơn những gì các khoản đầu tư hiện tại của bạn đang cung cấp.Điều này có thể bao gồm đầu tư vào công nghệ mới hoặc mở rộng sang các thị trường mới có tiềm năng phát triển.
 4. Xem xét các mức nợ của bạn và xem xét các cách để giảm chúng nếu có thể trong khi vẫn duy trì xếp hạng tín dụng có thể chấp nhận được.

Làm thế nào bạn có thể sử dụng lợi tức trên vốn đầu tư để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty?

 1. Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC) là một thước đo tài chính quan trọng được sử dụng để đánh giá sức khỏe của một công ty.Nó đo lường mức lợi nhuận mà một công ty tạo ra từ tài sản của mình so với số tiền mà công ty đã đầu tư vào những tài sản đó.
 2. ROIC cao cho thấy rằng một công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn từ các khoản đầu tư của mình hơn là chi tiêu vào chúng, điều này cho thấy rằng ban lãnh đạo của công ty đang thực hiện tốt công việc tối đa hóa lợi nhuận.
 3. Các công ty có ROIC cao thường được coi là mạnh về tài chính, vì họ có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể từ các khoản đầu tư của mình trong khi duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh.
 4. Mặc dù ROIC có thể hữu ích trong việc đánh giá sức khỏe tài chính tổng thể, nhưng nó không phải lúc nào cũng là một công cụ dự đoán chính xác về thành công hay thất bại trong tương lai.Vì lý do này, các yếu tố khác như tăng trưởng thu nhập và hiệu suất giá cổ phiếu cũng cần được tính đến khi đưa ra quyết định đầu tư.

Có mức lợi tức tối thiểu chấp nhận được trên vốn đầu tư cho doanh nghiệp không?

Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả ngành kinh doanh cụ thể và ngành của nó.Tuy nhiên, nhìn chung, các doanh nghiệp có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) trên 8%.

Những ngành nào có xu hướng thu lợi nhuận trên vốn đầu tư cao hơn những ngành khác?

Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm ngành, quy mô công ty và lợi nhuận của nó.Tuy nhiên, một số ngành thường có lợi tức vốn đầu tư cao hơn bao gồm các công ty công nghệ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tổ chức tài chính.

Các công ty nhỏ hoặc công ty khởi nghiệp thường có lợi nhuận trên vốn đầu tư cao hơn các công ty lớn hơn, lâu đời hơn?

Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm quy mô và giai đoạn của công ty, ngành của nó và các điều kiện kinh tế hiện tại.Tuy nhiên, nói chung, các công ty nhỏ hơn có xu hướng có lợi nhuận trên vốn đầu tư cao hơn các công ty lớn hơn vì họ thường có thể tạo ra nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn từ hoạt động của mình.Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ có thể được định vị tốt hơn để tận dụng các cơ hội thị trường mới nổi hoặc các đổi mới công nghệ.

Có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc sử dụng lợi tức vốn đầu tư làm thước đo chính để đưa ra quyết định đầu tư không?

Có một số rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng lợi tức vốn đầu tư làm thước đo chính để đưa ra quyết định đầu tư.Thứ nhất, nếu các khoản đầu tư của công ty không tạo ra lợi nhuận dương, điều này có thể dẫn đến giảm giá trị cổ đông và giảm lợi nhuận.Thứ hai, nếu công ty đang đầu tư vào các dự án đầu cơ hoặc rủi ro cao, thì có nhiều khả năng những khoản đầu tư này sẽ không thành công và các cổ đông của công ty sẽ mất tiền.Cuối cùng, bằng cách tập trung hoàn toàn vào lợi nhuận thay vì các yếu tố khác như chất lượng quản lý hoặc tính bền vững lâu dài của mô hình kinh doanh, các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ những cơ hội phù hợp hơn với danh mục đầu tư của họ.Tất cả những rủi ro này cần được xem xét khi đưa ra quyết định đầu tư.

Có thể quá chú trọng vào việc đạt được lợi tức cao trên vốn đầu tư không, và nếu vậy, hậu quả tiềm ẩn là gì?

Có rất nhiều tranh luận xung quanh tầm quan trọng của việc đạt được lợi tức cao trên vốn đầu tư (ROIC). Một số người cho rằng đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi đánh giá một công ty, trong khi những người khác lại cho rằng nó được đánh giá quá cao và không quan trọng bằng các yếu tố khác.Hậu quả của việc quá chú trọng vào ROIC có thể rất đáng kể, vì nó có thể dẫn đến việc các công ty bị định giá quá cao và đưa ra các quyết định sai lầm.

Khi đánh giá xem có nên đầu tư vào một công ty hay không, điều quan trọng là phải xem xét tất cả các khía cạnh hoạt động của nó.Một yếu tố quan trọng là lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC), đo lường mức độ một công ty có thể tạo ra lợi nhuận từ tài sản của mình.Tuy nhiên, có một số yếu tố khác cũng cần được tính đến, chẳng hạn như lợi nhuận và khả năng phát triển của công ty.Nếu quá chú trọng vào việc đạt được lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư, các công ty có thể bị định giá quá cao và đưa ra các quyết định kém dựa trên lợi nhuận ngắn hạn hơn là khả năng tồn tại lâu dài.Điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các cổ đông và cuối cùng là gây hại cho nền kinh tế nói chung.