Quy tắc chung để nộp thuế cho phần thưởng thẻ tín dụng là gì?

thời gian phát hành: 2022-07-22

Nói chung, bạn không phải trả thuế cho phần thưởng kiếm được từ thẻ tín dụng.Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ.Ví dụ: nếu bạn sử dụng phần thưởng để mua hàng hóa hoặc dịch vụ phải chịu thuế, thì bạn có thể phải trả thuế cho những phần thưởng đó.Ngoài ra, nếu công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn tính lãi trên số dư phần thưởng, thì bạn cũng có thể phải trả thuế cho khoản lãi đó.Cuối cùng, nếu công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn rút bất kỳ phần thưởng nào trước khi bạn nhận chúng (ví dụ: bằng cách tính phí lại tài khoản của bạn), thì bạn cũng có thể phải trả thuế cho những phần thưởng đó.

Có bất kỳ ngoại lệ nào đối với quy tắc này không?

Khi bạn kiếm được phần thưởng trên thẻ tín dụng, bạn có thể nghĩ rằng bạn không phải trả thuế cho những phần thưởng đó.Tuy nhiên, đây không phải là luôn luôn như vậy.Nói chung, nếu phần thưởng được IRS coi là thu nhập, thì bạn sẽ phải trả thuế cho phần thưởng đó.Có một số ngoại lệ đối với quy tắc này, nhưng chúng rất hạn chế.Ví dụ: nếu phần thưởng trị giá dưới 600 đô la khi bạn đổi phần thưởng đó, thì bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào cho phần thưởng đó.Ngoài ra, nếu phần thưởng được tặng như một món quà và không được sử dụng hoặc tiêu thụ trong vòng một năm kể từ khi nhận phần thưởng đó, thì cũng sẽ không có bất kỳ tác động thuế nào liên quan đến phần thưởng đó.

Phần thưởng thẻ tín dụng được coi là thu nhập cho các mục đích thuế như thế nào?

Khi bạn nhận được phần thưởng thẻ tín dụng, nhà phát hành sẽ trả cho bạn tiền mặt hoặc điểm để đổi lấy lòng trung thành của bạn.Phần thưởng có thể được đổi thành các vật phẩm như thẻ quà tặng, hàng hóa hoặc chuyến du lịch.Nếu bạn đổi phần thưởng thông qua một người bán tham gia vào chương trình CardmemberRewards do Visa và Mastercard điều hành, thì phần thưởng được coi là thu nhập cho mục đích thuế.

Nếu bạn tự đổi phần thưởng (mà không sử dụng người bán tham gia), thì phần thưởng đó không được coi là thu nhập vì mục đích thuế.Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phần thưởng của mình để mua hàng hóa hoặc dịch vụ phải chịu thuế bán hàng ở tiểu bang của bạn, thì những khoản thuế đó có thể phải trả trên giá trị của phần thưởng.

Nếu bạn có thắc mắc về cách phần thưởng thẻ tín dụng được xử lý cho mục đích thuế, hãy tham khảo ý kiến ​​của kế toán viên hoặc chuyên gia thuế.

Cách tốt nhất để theo dõi và báo cáo thu nhập từ phần thưởng thẻ tín dụng cho các khoản thuế là gì?

Không có câu trả lời chắc chắn nào cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào tình hình thuế cụ thể của bạn.Tuy nhiên, một số mẹo về cách theo dõi và báo cáo thu nhập từ phần thưởng thẻ tín dụng để tính thuế bao gồm việc lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả phần thưởng bạn kiếm được, bao gồm ngày kiếm được, số tiền kiếm được và bất kỳ khoản phí nào liên quan đến phần thưởng.Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng hoặc trang web theo dõi phần thưởng để giúp theo dõi tiến trình của mình.Cuối cùng, hãy chắc chắn tham khảo ý kiến ​​chuyên gia thuế nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách báo cáo và theo dõi thu nhập từ phần thưởng thẻ tín dụng cho các khoản thuế.

Có bất kỳ tác động thuế đặc biệt nào đối với việc sử dụng phần thưởng thẻ tín dụng để thanh toán chi phí đi lại không?

Nói chung, bạn không phải trả thuế cho phần thưởng kiếm được từ việc sử dụng thẻ tín dụng.Tuy nhiên, có một số tác động thuế đặc biệt nếu bạn sử dụng phần thưởng của mình để thanh toán chi phí đi lại.Ví dụ: nếu bạn sử dụng phần thưởng của mình để trang trải một phần chi phí đi lại và sau đó yêu cầu phần còn lại là khoản khấu trừ trên tờ khai thuế thu nhập, bạn có thể giảm hoặc thậm chí loại bỏ thu nhập chịu thuế của mình.Ngoài ra, nếu bạn chia nhỏ các khoản khấu trừ trên tờ khai thuế và sử dụng phần thưởng thẻ tín dụng để trang trải các chi phí liên quan đến việc đi lại, thì những khoản tín dụng đó có thể có giá trị hơn đối với bạn so với các loại khấu trừ khác.Cuối cùng, hãy nhớ rằng bất kỳ phần thưởng nào chưa sử dụng vào cuối năm có thể sẽ phải chịu thuế thu nhập liên bang và thuế tiểu bang tùy thuộc vào nơi bạn sống.

Bạn có thể sử dụng phần thưởng thẻ tín dụng để trả các khoản thuế ước tính còn nợ không?

Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.Nói chung, bạn không phải trả thuế cho phần thưởng kiếm được từ thẻ tín dụng, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ.Ví dụ: nếu bạn sử dụng phần thưởng để trang trải nghĩa vụ thuế của mình, thì bạn có thể tránh hoàn toàn việc nộp thuế.Ngoài ra, nếu bạn yêu cầu khấu trừ phần thưởng trong tờ khai thuế thu nhập của mình, thì bạn có thể giảm thu nhập chịu thuế của mình theo số tiền của phần thưởng.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​của kế toán hoặc chuyên gia thuế trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về cách sử dụng phần thưởng thẻ tín dụng liên quan đến thuế.

Nếu bạn đổi phần thưởng thẻ tín dụng thành tiền mặt, bạn có phải trả thuế cho số tiền đó không?

Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.Nói chung, nếu bạn đổi phần thưởng thành tiền mặt, bạn sẽ không phải trả thuế cho số tiền đó.Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ đối với quy tắc này.Ví dụ: nếu bạn đổi phần thưởng cho hàng hóa hoặc dịch vụ phải chịu thuế (chẳng hạn như thực phẩm hoặc chỗ ở), thì bạn có thể phải trả thuế cho việc đổi thưởng đó.Ngoài ra, nếu công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn tính thêm phí sử dụng thẻ thưởng (chẳng hạn như phí giao dịch nước ngoài), thì bạn cũng có thể phải trả thuế cho những phần thưởng đó.Vì vậy, điều quan trọng là phải hỏi ý kiến ​​nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn về bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc sử dụng chương trình phần thưởng của họ.

Bạn có thể tránh trả thuế cho phần thưởng thẻ tín dụng bằng cách quyên góp chúng cho tổ chức từ thiện không?

Không có câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi này, vì cách xử lý thuế đối với phần thưởng kiếm được từ thẻ tín dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình huống cụ thể của cá nhân.Tuy nhiên, nói chung, phần thưởng kiếm được từ thẻ tín dụng thường được coi là thu nhập chịu thuế.Điều này có nghĩa là bạn có thể sẽ phải trả thuế cho những phần thưởng này - thường là theo tỷ lệ cận biên của bạn (tỷ lệ mà thu nhập của bạn bị đánh thuế).

Nếu bạn dự định sử dụng phần thưởng của mình để mua các mặt hàng mà sau này bạn có thể bán kiếm lời, thì thay vào đó, bạn có thể cân nhắc quyên góp chúng cho tổ chức từ thiện.Làm như vậy có thể dẫn đến việc khấu trừ thuế cho bạn, điều này có thể làm giảm số thuế cuối cùng bạn phải trả.

Tuy nhiên, có một số lưu ý quan trọng cần lưu ý khi quyết định có tặng phần thưởng của bạn hay không: trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn thực sự đủ điều kiện để được khấu trừ thuế - nếu không, đừng bận tâm đến việc quyên góp!Thứ hai, hãy lưu ý xem IRS có thể mất bao lâu để ghi nhận khoản đóng góp của bạn - nếu mất quá nhiều thời gian để họ xử lý yêu cầu đóng góp của bạn, thì cuối cùng bạn có thể phải trả thuế cho giá trị phần thưởng của mình mặc dù họ ' đã được tặng.Cuối cùng, hãy đảm bảo tham khảo ý kiến ​​của kế toán hoặc cố vấn tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về thuế liên quan đến phần thưởng thẻ tín dụng.Họ có thể giúp đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan được tính đến khi đưa ra quyết định về cách tốt nhất để sử dụng những lợi ích này.

Điều gì xảy ra nếu bạn không trả thuế cho thu nhập từ phần thưởng thẻ tín dụng?

Nếu bạn không trả thuế đối với thu nhập từ phần thưởng thẻ tín dụng, IRS có thể tính phí phạt và lãi suất.Hình phạt là 10% số tiền thưởng, với mức phạt tối đa là 50.000 đô la mỗi năm.Phí lãi suất cũng là 10%, với mức phí tối đa là 1.000 đô la mỗi tháng.Nếu bạn bị kết tội không trả thuế cho phần thưởng thẻ tín dụng, tiền phạt và tiền lãi của bạn có thể tăng lên đáng kể.

Có bất kỳ khoản phạt hoặc phí lãi suất nào liên quan đến việc không trả thuế trên thu nhập từ phần thưởng thẻ tín dụng không?

Không có hình phạt hoặc phí lãi liên quan đến việc không trả thuế đối với thu nhập từ phần thưởng thẻ tín dụng.Tuy nhiên, nếu đến hạn bạn không có tiền nộp thuế, bạn có thể phải chịu hậu quả bao gồm tiền phạt chậm thanh toán và tiền lãi.Ngoài ra, nếu bạn bị kiểm toán, hồ sơ thuế của bạn có thể được xem xét kỹ lưỡng và mọi khoản thuế chưa nộp đều có thể dẫn đến các hình phạt bổ sung.Điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​của kế toán viên hoặc chuyên gia thuế để đảm bảo rằng tất cả các nghĩa vụ thuế của bạn được đáp ứng.