Khi nào khoản vay EIDL thứ hai sẽ được phát hành?

thời gian phát hành: 2022-09-20

Khoản vay EIDL thứ hai sẽ được phát hành trong thời gian tới.Ngày chính xác vẫn đang được hoàn thiện, nhưng nó dự kiến ​​sẽ được phát hành trong vài tuần tới.

Số tiền sẽ là bao nhiêu trong khoản vay EIDL thứ hai?

Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này vì số tiền trong khoản vay EIDL thứ hai sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả lãi suất và lịch trình trả nợ cho khoản vay.Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm trước đây với các khoản vay EIDL, có khả năng lượng tiền sẵn có để cho vay sẽ tăng lên đáng kể.Điều này có nghĩa là nhiều người đi vay sẽ có thể tiếp cận các lựa chọn tài chính hợp lý và bắt đầu kinh doanh hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của họ.

Ai đủ điều kiện nhận khoản vay EIDL thứ hai?

Khoản vay EIDL thứ hai dành cho những cá nhân chưa nhận được khoản vay EIDL đầu tiên và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:

-Được đăng ký với chính phủ Canada với tư cách là sinh viên, tổ chức sau trung học hoặc chương trình học nghề;

-Được ghi danh vào các nghiên cứu toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục sau trung học đủ điều kiện hoặc đang tham gia vào một chương trình học nghề đã được phê duyệt;

- Đã hoàn thành ít nhất một năm học hoặc học việc.

Những cá nhân không phải là sinh viên đã đăng ký, cũng không đăng ký học toàn thời gian, sẽ không đủ điều kiện cho khoản vay EIDL thứ hai.Ngoài ra, những cá nhân đã vay EIDL trước đây và không còn đi học hoặc đang đi học nghề vẫn có thể đủ điều kiện nhận khoản vay EIDL thứ hai nếu họ đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác.Chính phủ Canada sẽ xem xét đơn của bạn theo từng trường hợp cụ thể.

Các yêu cầu đối với khoản vay EIDL thứ hai là gì?

Khoản vay EIDL thứ hai dành cho các doanh nghiệp có tín dụng mạnh và tài chính ổn định.Các yêu cầu sau phải được đáp ứng để đủ điều kiện:

- Doanh nghiệp phải có thu nhập hàng năm ít nhất 250.000 đô la hoặc giá trị tài sản ròng ít nhất 1 triệu đô la.

-Một doanh nghiệp phải đã hoạt động ít nhất hai năm.

-Tổng dư nợ của doanh nghiệp không được vượt quá 80% tổng tài sản.

-Công ty phải cam kết thanh toán khoản vay tối thiểu hàng tháng trong ba năm.

Làm cách nào để đăng ký khoản vay EIDL thứ hai?

Khoản vay EIDL thứ hai dành cho những người đi vay đã hoàn thành khoản vay EIDL đầu tiên và có quan hệ tốt với người cho vay của họ.Để đăng ký, người vay phải hoàn thành đơn đăng ký và nộp cho người cho vay của họ.Người đi vay cũng nên giữ bản sao của tất cả các tài liệu mà họ đã nộp khi đăng ký khoản vay EIDL đầu tiên, vì người cho vay có thể yêu cầu các tài liệu này trong quá trình cho vay EIDL thứ hai.Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, người đi vay sẽ nhận được quyết định từ người cho vay trong vòng hai tuần kể từ khi nộp hồ sơ.

Khi nào tôi có thể nhận được khoản vay EIDL thứ hai?

Khoản vay EIDL thứ hai sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn khoảng hai tuần sau khi khoản vay đầu tiên được gửi.Hãy nhớ rằng tiến trình có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian xử lý của ngân hàng.Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này có thể gây ra.

Lãi suất cho khoản vay EIDL thứ hai là bao nhiêu?

Không có khoản vay EIDL thứ hai.Lãi suất cho khoản vay EIDL đầu tiên là 10%.

Có thời gian gia hạn để trả khoản vay EIDL thứ hai không?

Khoản vay EIDL thứ hai sẽ có thời gian ân hạn là sáu tháng.Sau sáu tháng ân hạn, người vay phải trả nợ đầy đủ.Không có tùy chọn trả nợ trước hạn cho khoản vay EIDL thứ hai.

Hậu quả là gì nếu tôi không trả được nợ cho khoản vay EIDL thứ hai của mình?

Nếu bạn không trả được nợ cho khoản vay EIDL thứ hai của mình, có một số hậu quả có thể xảy ra.Đầu tiên, ngân hàng có thể tính lãi cho bạn trên số dư chưa thanh toán của khoản vay.Thứ hai, ngân hàng cũng có thể đình chỉ hoặc thu hồi xếp hạng tín dụng của bạn, điều này có thể gây khó khăn cho việc vay vốn trong tương lai.Cuối cùng, nếu bạn đã sử dụng hết khả năng vay vốn hiện có của khoản vay EIDL đầu tiên và không trả khoản vay thứ hai kịp thời, ngân hàng có thể kiện bạn để đòi nợ.Tóm lại, điều quan trọng là phải nhận thức được các nghĩa vụ của bạn khi vay EIDL và luôn cập nhật các khoản thanh toán để tránh bất kỳ hậu quả tiêu cực nào.

Tôi có thể hoãn thanh toán khoản vay EIDL thứ hai của mình không?

Không có gì đảm bảo rằng khoản vay EIDL thứ hai sẽ được cung cấp, nhưng bạn có thể hoãn thanh toán khoản vay của mình.Để làm như vậy, bạn cần phải nói chuyện với người cho vay của mình và hỏi về các chính sách của họ liên quan đến các khoản thanh toán trả chậm.Một số người cho vay có thể cho phép bạn hoãn thanh toán đến sáu tháng, trong khi những người khác có thể chỉ cho phép hoãn lại trong một khoảng thời gian ngắn hơn.Bạn cũng sẽ muốn đảm bảo rằng bạn biết về bất kỳ hình phạt nào có thể áp dụng nếu bạn không trả nợ đúng hạn.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc liệu có thể trả chậm hay không đối với trường hợp cụ thể của bạn, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với người cho vay của bạn.

Tôi có phải hoàn trả khoản vay EIDL đầu tiên của mình trước khi đăng ký khoản vay mới không?

Không cần phải hoàn trả khoản vay EIDL đầu tiên của bạn trước khi đăng ký một khoản vay mới.Tuy nhiên, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về thu nhập và điểm tín dụng để được chấp thuận cho khoản vay EIDL mới.

Nếu tôi đã nhận được khoản tạm ứng cho Khoản vay EIDl đầu tiên của mình, tôi có cần phải hoàn trả khoản đó trước khi đăng ký một khoản khác không?

Không cần phải hoàn trả khoản vay EIDl đầu tiên trước khi đăng ký một khoản vay khác.Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng các điều khoản và điều kiện của khoản vay đầu tiên của bạn có thể đã thay đổi kể từ khi nó được phát hành, vì vậy, điều quan trọng là phải kiểm tra với người cho vay của bạn để đảm bảo rằng bạn vẫn đủ điều kiện cho một khoản vay mới.Nếu bạn quyết định đăng ký khoản vay EIDl thứ hai, hãy nhớ đọc kỹ các điều khoản của người cho vay và so sánh chúng với các điều khoản của khoản vay trước đó của bạn.

13 Có giới hạn số lần tôi có thể nhận eidl không?

Không có giới hạn về số lần một cá nhân có thể nhận được khoản vay Eidl.Tuy nhiên, có những hạn chế về số lượng khoản vay mà một cá nhân có thể vay trong một khoảng thời gian nhất định.Ngoài ra, người đi vay phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện nhất định để được chấp thuận cho vay.Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Chương trình Khoản vay Eidl.